Diễn đàn Đầu tư - Thương mại Việt Nam – Philippines


Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Philippines, sáng 24/11, tại thủ đô Manila, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Thượng viện Philippines, Juan Miguel Zubiri đã tham dự Diễn đàn đầu tư - thương mại Việt Nam - Philippines.


24-11-2022, 22:26


KeyWords: Việt Nam - Philippines, Chủ tịch Quốc hội