Khơi thông kết nối cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long


Diễn đàn Mekong Connect năm 2022 diễn ra 2 ngày 23 và 24/11 tại thành phố Cần Thơ với chủ đề “Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững” đã khép lại, đồng thời gợi mở những giải pháp, hành động, cam kết giữa các bên góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện các tỉnh, thành phố cùng các chuyên gia đã thảo luận để thực hiện hiệu quả việc liên kết tích hợp, đem lại giá trị trong thực tiễn giữa 4 tỉnh trong mạng lưới ABCD gồm các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ với thành phố Hồ Chí Minh.


24-11-2022, 22:11


KeyWords: Đồng bằng sông Cửu Long


24-11-2022, 22:11

Diễn đàn Mekong Connect năm 2022 diễn ra 2 ngày 23 và 24/11 tại thành phố Cần Thơ với chủ đề “Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững” đã khép lại, đồng thời gợi mở những giải pháp, hành động, cam kết giữa các bên góp phần thúc đẩy sự phát triển của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện các tỉnh, thành phố cùng các chuyên gia đã thảo luận để thực hiện hiệu quả việc liên kết tích hợp, đem lại giá trị trong thực tiễn giữa 4 tỉnh trong mạng lưới ABCD gồm các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ với thành phố Hồ Chí Minh.